Per 1 januari 2006 komt er een basisverzekering voor iedereen in Nederland. Er is dan geen verschil meer tussen ziekenfonds of particulier.  Bekijk wat voor u de gevolgen zijn .

Basisverzekering laat belangrijke risico’s ongedekt

De reden waarom veel consumenten een aanvullende verzekering zullen afsluiten is het feit dat de basisverzekering voor een aantal kosten geen dekking verleent. De Basisverzekering biedt GEEN dekking voor:
* Uitgebreide tandheelkundige hulp voor verzekerden van 18 jaar en ouder
* De eerste negen behandelingen voor fysiotherapie voor personen van 18 jaar en ouder
* Alternatieve geneeswijzen
* 1e fertiliteitsbehandeling
* Kosten van preventieve hulp
* Bepaalde genees- en hulpmiddelen
* Medische kosten die in het buitenland (bijvoorbeeld tijdens vakantie) worden gemaakt en hoger zijn dan de behandeling normaal gesproken in Nederland zou kosten.
Het gaat hier om substantiële risico’s. De verwachting is dat de gemiddelde premie voor een gemiddelde aanvullende verzekering circa 300 euro per volwassene per jaar gaat kosten.

Gevolgen voor de particulier

Verzekeringen voor ziekenfonds en particuliere ziektekosten verdwijnen
De gezondheidszorg wordt steeds duurder. De Nederlandse overheid wil daarom een stelsel invoeren dat de concurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders stimuleert. De rol van de burger in dit stelsel is die van kritische cliënt die jaarlijks zelf kan kiezen bij welke zorgverzekeraar hij zich verzekert. Deze marktwerking moet leiden tot betere en meer doelmatige zorg.

Basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor alle ingezetenen van Nederland. Met de invoering van deze verzekering verdwijnt het onderscheid tussen particuliere- en ziekenfondsverzekeringen. De basisverzekering omvat een standaardpakket van noodzakelijke zorg, ongeveer gelijk aan het huidige ziekenfondspakket. De overheid stelt de dekking vast, maar laat zorgverzekeraars zelf beslissen hoe zij deze invullen. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in eigenrisico of zorg in natura versus vergoeding van gemaakte kosten.

Acceptatie

Zorgverzekeraars hebben de plicht om iedereen te accepteren, ongeacht bijvoorbeeld gezondheidsrisico of leeftijd. Dit wordt mogelijk doordat er verevening plaatsvindt uit een landelijk fonds.

Premie

Elke verzekerde betaalt een nominale premie; de verwachting is dat die uit zal komen op circa € 1.100,- per jaar. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de premie.

Toeslag

Om ongewenste inkomenseffecten tegen te gaan, komt er vanaf 1 januari 2006 een zorgtoeslag die afhankelijk is van het inkomen.

No-claim

De no-claim blijft in het nieuwe zorgstelsel gehandhaafd. Dit houdt in dat verzekerden die geen of weinig gebruik maken van zorg, maximaal € 255,- per jaar kunnen terugkrijgen.

Werkgevers

Werkgevers betalen per werknemer 5,96% van het inkomen tot maximaal  € 30.798,

Kinderen

Kinderen onder de achttien jaar betalen geen premie.

Bron: Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen van deze site is gebruik gemaakt van informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, EBTC-groep en de Belastingdienst