Sinds de invoering van de ANW (Algemene Nabestaandenwet) zijn de nabestaandenvoorzieningen aanzienlijk verslechterd.

Wanneer is er recht op een uitkering van de ANW?

Gehuwden en samenwonenden:
– geboren voor 1 januari 1950 of 
– met een kind jonger dan 18 jaar of
– meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Dit betekent o.a. dat uw uitkering vervalt als het jongste kind 18 jaar wordt.

Hoogte van de uitkering

– Maximaal 70% van het netto-minimumloon afhankelijk van inkomen nabestaande en 20% van het netto-minimumloon (met kind jonger dan 18 jaar)
– Maximaal 70% van het netto-minimumloon (zonder kind jonger dan 18 jaar) afhankelijk van inkomen van nabestaande.

De nabestaandenuitkering is inkomensafhankelijk. Voor inkomen uit tegenwoordige arbeid (loon of winst) geldt een vrijstelling van  632,40 euro (2005) plus 1/3 van het meerdere. Bij een inkomen van  2.109 euro (2005) of meer wordt de nabestaandenuitkering niet langer uitbetaald.

Realiseert u zich wel voldoende welke financiële gevolgen het overlijden van u of uw partner heeft voor de nabestaanden?