Een ongevallenverzekering geeft u of uw nabestaanden financiële zekerheid bij uw overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Er bestaan diverse vormen van ongevallenverzekering, alle toegespitst op een specifieke situatie:

Persoonlijke ongevallen verzekering

De meest bekende is waarschijnlijk de Persoonlijke ongevallen verzekering. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico op ëën persoon.

Hierbij is sprake van een A en een B uitkering, waarbij de A een kapitaal uitkeert bij overlijden door een ongeval en de B een kapitaal bij blijvende invaliditeit door een ongeval.In het algemeen is de B uitkering hoger dan de A uitkering.

Het is bijv. mogelijk om een A-uitkering van € 10.000,- en een B-uitkering van € 100.000,- te verzekeren. Bepalend hierbij is uiteraard het belang van reeds lopende polissen en het te lopen risico in bijv. het beroep of verkeer. Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding van gemaakte medische kosten en een daggelduitkering te verzekeren.

De gezinsongevallenverzekering

In de gezinssituatie met of zonder kinderen kan het gezien het tegenwoordige verkeers- en sportrisico erg verstandig zijn om een gezinsongevallenverzekering af te sluiten. De meeste ongevallen gebeuren immers nog steeds in en rond het huis. Ook bij deze verzekering zijn diverse combinaties mogelijk.

Jeugdongevallenverzekering

Deze vorm is specifiek bedoeld voor minderjarige kinderen en maakt meestal de z.g. schoolverzekering voor ongevallen welke via de school wordt aangeboden overbodig. Uiteraard is bij deze verzekering de B-uitkering verreweg het belangrijkste, denk hierbij aan aanpassingen van de leefomstandigheden van het kind ingeval van blijvende invaliditeit.

Ongevallen inzittendenverzekering

Deze verzekering dekt het ongevallenrisico van de inzittenden van een motorvoertuig, ingeval het een motorijwiel betreft spreekt men van opzittendenverzekering. De WA-verzekering van het motorvoertuig dekt ook de aansprakelijkheid van de bestuurder t.o.v. de inzittenden. Hierbij is echter de bestuurder zelf niet voor het ongevallen risico gedekt, tevens is bij een ongeval niet altijd sprake van schuld bij de bestuurder. De inzittendenverzekering kijkt niet naar schuld, maar keert een vast bedrag uit indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden incl. de bestuurder. Rijdt u geregeld met passagiers of heeft u zelf geen ongevallenverzekering dan is een inzittendenverzekering eigenlijk een noodzaak. Voor enkele tientjes per jaar heeft u al een dergelijke verzekering.