Als zelfstandig ondernemer kunt u het zich nauwelijks veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het wel en wee van het bedrijf is immers van u afhankelijk. Arbeidsongeschiktheid brengt met zich mee dat de inkomsten verminderen of geheel uitblijven, terwijl de uitgaven gewoon doorgaan. Een goede verzekering is dus onontbeerlijk.

Voor iedere ondernemer is een oplossing mogelijk, voor nagenoeg elk beroep en en voor elk arbeidsterrein.

In de verzekering is in veel gevallen ook begrepen het recht op arbeidsdeskundige hulp en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. Deze hulp en begeleiding kan bestaan uit onderzoek, advisering en begeleiding, bij aanpassingen binnen de beroepswerkzaamheden en bedrijfsvoering, die herstel kunnen bevorderen en de arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen. Ook kan desgewenst bemiddeling plaatsvinden tussen de verzekerde en een uitzendbureau voor de snelle inschakeling van tijdelijke vervanging van de arbeidsongeschikte verzekerde ondernemer.

Voor een passende offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.