In de huidige maatschappij wordt de noodzaak van een rechtsbijstandsverzekering steeds vaker voelbaar.

Een gezinsrechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van juridische hulp in uw particuliere hoedanigheid. Opkomen voor uw belangen kan duur uitvallen. Een advocaat kost u al gauw € 150,- per uur, nog afgezien van de bijkomende kosten van experts, getuigen etc.

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op professionele juridische hulp bij materiële of letselschade, maar ook op bijstand bij vermogensschade of conflicten. Met deze verzekering zijn u en uw gezinsleden verzekerd van rechtsbijstand.

Verkeersrechtsbijstand

Hiermee bent u uitsluitend verzekerd in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer, dus ook als voetganger of passagier. Ook voor deze verzekering kunt u kiezen uit diverse dekkingsmogelijkheden en de bijbehorende premie.