Wilt u voorkomen dat uw nabestaanden na uw overlijden te maken krijgen met financiele zorgen? Regel dan nu een Risicoverzekering . Uw nabestaanden zijn daarmee verzekerd van een geldbedrag dat zij uitgekeerd krijgen: een uitkering ineens of een uitkering gespreid over meerdere perioden. Onmiddellijk na het overlijden van de verzekerde komt er voor de nabestaanden een bedrag beschikbaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de risicodekking die u kiest. En daarin is er een ruim aanbod. Zo kunt u kiezen voor een gelijkblijvend kapitaal, of voor een uitkering die afneemt of juist groeit naarmate de verzekerde op latere leeftijd overlijdt. Misschien kiest u voor een verzekering op twee levens? Ook dat kan. De hoogte van de risicodekking hoeft niet voor beide verzekerden hetzelfde te zijn.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de risicoverzekering uit te breiden. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is zo’n mogelijke aanvulling. Ook kunt u bovenop het overlijdenskapitaal één aanvullend overlijdenskapitaal meeverzekeren. En als u wilt, kan de risicoverzekering worden voorzien van een optieclausule waardoor je de premie en het verzekerde bedrag tussentijds mag verhogen zonder medische keuring.