www.bkr.nl
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Dat is één grote administratie met gegevens van alle consumenten die een krediet hebben of de laatste vijf jaar hebben gehad. Ook middelen waaruit een krediet kan voortvloeien worden geregistreerd. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie. BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand.

www.nhg.nl
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Op deze site treft u hier meer informatie over aan. Voor een goed en betrouwbaar advies kunt u uiteraard altijd op ons kantoor terecht.

www.nibud.nl
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Doel hiervan is het bevorderen van het welzijn van dat huishouden.

www.notaris.nl
Een informatieve site voor zowel particulieren als bedrijven. U vindt hier onder andere informatie over samenlevingsvormen, erfrecht, het kopen van een huis, maar ook over rechtsvormen of het boerenbedrijf.

www.pensioengaten.nl
Deze site vertelt de bezoeker onder meer wat een pensioengat is en wat men er aan kan doen. Natuurlijk wordt ook ingegaan op de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel.

www.politiekeurmerk.nl
Informatieve site over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen.

https://itunes.apple.com/nl/app/link-assistent/id641526883?mt=8
Wilt u de app downloaden voor uw klantgegevens en de mogelijkheid om direct een schade te melden? Neem contact op met Bennink & Wagenaar financieel advies voor uw gebruikersnaam en wachtwoord.